Selecteer een pagina

Administratiekantoor ICTadmin heeft de juiste kennis en relaties in huis om voor u de loonstroken te verzorgen.

Loonstroken

 Zodra wij alle benodigde informatie van u hebben ontvangen heeft u binnen afzienbare tijd de loonstroken en geven wij u de te betalen loonbelasting door.

Op de loonstroken staan minimaal vermeld:

  • Het brutoloon.
  • Waaruit het loon bestaat: basisloon, toeslagen, commissie etc.
  • De belasting en de sociale premies die worden ingehouden door werkgever om af te dragen aan de belastingdienst.
  • Het nettoloon.
  • De naam van de werkgever.
  • De periode waarin het loon wordt uitbetaald.
  • Het aantal uren dat per week of per maand wordt gewerkt.
  • Bedrijfspensioengegevens.

Om met u aan de slag te gaan hebben we de nodige informatie van u nodig.

Ga naar het contactformulier of bel een van de bovenstaande telefoonnummers.