Selecteer een pagina

Inkomstenbelasting

De overheid heft over het inkomen van particuliere belastingplichtige burgers inkomstenbelasting. Nederland hanteert hierbij het boxenstelsel. Elk soort inkomen kan maar 1 keer worden belast in een box, verdeeld over 3 verschillende belastingboxen.

Neem het samen door met de belastingadviseur van Administratiekantoor ICTadmin.

Box 1:

Inkomsten uit werk en woning.
Dat betreft het regulier inkomen uit loondienst, uitkering, pensioen en winst uit onderneming. Het belastbaar inkomen wordt uiteindelijk bepaald door het bruto inkomen verminderd met de van toepassing zijnde aftrekposten en vrijstellingen.
Over het overgebleven belastbaar inkomen wordt progressief een percentage geheven voor de te betalen belasting. Dat percentage wordt periodiek door de regering vast gesteld. Vervolgens kan er nog recht bestaan op bijvoorbeeld een zorgtoeslag of een kinderbijslag. Neem met de adviseur de recente tarieven door op inkomsten uit box I en maak tijdig een afspraak voor de aangifte.

Box 2:

Inkomsten uit aanmerkelijk belang.
Bijvoorbeeld als u meer dan 5% aandeelhouder bent van een onderneming als een BV en de betreffende onderneming keert dividend uit. Inkomsten uit box II wordt belast tegen het tarief van 25%.

Box 3:

Inkomsten uit het privé vermogen, boven de persoonlijke vrijstelling. Dat noemt men vermogensrendementsheffing.

Vermogensrendementsheffing
in box 3

U dient rekening te houden met de mogelijk te betalen inkomstenbelasting uit vermogen.
Deze grondslag voor deze vermogensrendementsheffing is het gemiddelde vermogen.
Dat bestaat uit alle vermogensbestanddelen (niet zijnde box 1 en 2).
Consumptieve leningen mogen uitdrukkelijk in mindering worden gebracht, behalve een schuldendrempel van € 3.000 per persoon. Voor partners geldt een vrijstelling van 2 x € 25.000,- (fiscale cijfers uit 2017). De fiscus gaat uit van een fictief behaald rendement per jaar over de gemiddelde vermogensgrondslag, dat wordt belast tegen een tarief van 30%. De Administratiekantoor ICTadmin adviseur is bekend met de actuele grondslagen en fictieve heffingspercentages bij sparen en/of beleggen. Neem contact op voor een afspraak of vul het contactformulier in.

Aan de hand van de bij Administratiekantoor ICTadmin bekende documenten doen wij de aangifte inkomstenbelasting voor u bij de belastingdienst.
Vraag bij ons een stukkenlijst op en maak een afspraak 075-6150322.

Copyright ICT Admin © 2023. All Rights Reserved.