Selecteer een pagina

Boekhouding

Het officieel het vastleggen van financiële feiten van een persoon, bedrijf of instelling. Ook wel accounting genoemd. In Nederland is een ondernemer volgens het Burgerlijk Wetboek wettelijk verplicht om een
boekhouding te hebben (art 15i lid1 boek 3 BW / art 10 lid1 boek 2 BW).

Administratiekantoor ICTadmin is specialist in het verzorgen van uw boekhouding.

Een boekhouding omvat een administratie van debiteuren en crediteuren en een jaarverslag. Dat gebeurt door het regelmatig bijhouden van uitgaven en ontvangsten bij transacties, waardoor de geldstromen evenals financiële positie van het bedrijf op de voet kan worden gevolgd. Op basis van deze gegevens kan de koers van het bedrijf worden bepaald en het bedrijfsbeleid worden afgestemd op winstgevende activiteiten.

Administratiekantoor ICTadmin kan u helpen met het inrichten en bijhouden van uw boekhouding.

 

Met de boekhouding kan een professional van Administratiekantoor ICTadmin u informeren over de financiële positie van uw bedrijf door inzicht te verschaffen in de winsten en verliezen.

 

 

Wij doen voor u ook de verplichte informatie verstrekking naar de belastingdienst, zoals het indienen van de BTW aangifte of Inkomstenbelasting aangifte. Indien uw bedrijf een zelfstandig rechtspersoon is, zoals een BV, kan ictAdmin de Vennootschapsbelastingaangifte verzorgen.
Administratiekantoor ICTadmin kan u helpen met het inrichten en bijhouden van uw boekhouding.

Met de boekhouding kan een professional van Administratiekantoor ICTadmin u informeren over de financiële positie van uw bedrijf door inzicht te verschaffen in de winsten en verliezen.

Wij doen voor u de verplichte informatie verstrekking naar de belastingdienst, zoals het indienen van de BTW aangifte of Inkomstenbelasting aangifte. Indien uw bedrijf een zelfstandig rechtspersoon is, zoals een BV, kan ictAdmin de Vennootschapsbelastingaangifte verzorgen.

Copyright ICT Admin © 2023. All Rights Reserved.