Selecteer een pagina
DE AFDELING SALARISADMINISTRATIE VAN ADMINISTRATIEKANTOOR ICTADMIN VERZORGT UW LOONADMINISTRATIE OP EEN PROFESSIONELE WIJZE.

Loonbelasting

Met betrekking tot het verzorgen van uw salarisadministratie kunt u naast het berekenen van de salarissen denken aan de volgende werkzaamheden:

Wij maken uw administratie inzichtelijk, zowel qua uitvoering als financieel. Bovendien staan we u bij met advies en praktische hulp op het gebied van arbeidsovereenkomsten, uit-diensttreding en CAO’s of de nodige juridische procedures.

Werknemers in dienst van een bedrijf of mensen die recht hebben op een uitkering, betalen loonbelasting aan de Nederlandse staat. Ook de werkgevers hebben een verplichte bijdragen aan bijvoorbeeld het bedrijfspensioen (de tweede pensioenpijler). Deze belasting wordt samen met de sociale premies per maand alvast vooruitbetaald aan de belastingdienst door de werkgevers door middel van een voorlopige aanslag. \

De ondernemer is dus inhoudingsplichtig en moet dus aangifte doen voor de loonbelasting voor de medewerkers. ICTadmin verzorgt dat voor u als werkgever.

Het fiscale jaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. Zodra een kalenderjaar voorbij is kan iedereen persoonlijk een Inkomstenbelasting(IB)-aangifte (laten) indienen.

Dan wordt berekend of de loonbelasting en sociale verzekeringspremies juist zijn afgedragen en volgt er een belastingaanslag die definiteif is. Vaak wordt door de werkgevers voor de zekerheid ruim voldoende belasting afgedragen en loont het dus voor de werknemer om een IB-aangifte te (laten) doen, want meestal krijgen mensen wat geld terug.

Administratiekantoor ICTadmin helpt ondernemers en werknemers bij het doen van de aangifte loonbelasting en IB-aangifte. Zo kunt u het juiste bedrag afdragen aan de belastingdienst.

Maak hiervoor een afspraak met onze loonadministrateur.

Aanlevering salarisstroken en jaaropgaven

Aanlevering loonjournaalposten en verzaamelloonstaat

Aanlevering betalingsoverzicht en digitaal bestand t.b.v. elektronische betalingen

Digitale aangifte van de loonbelasting per loontijdvak

Aan- en afmeldingen van werknemers bij diverse instanties

Uw pensioenaangifte indienen per maand

Copyright ICT Admin © 2023. All Rights Reserved.