Selecteer een pagina

Opstellen Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden zijn bedingen die standaard in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. Daarnaast neemt u regels op die u specifiek voor u van belang acht. Maar niet alles is daarbij zondermeer toegestaan. De overheid heeft regels bepaald over de inhoud en over de wijze waarop de wederpartij geïnformeerd moet worden over het bestaan en de inhoud van die voorwaarden.

Administratekantoor ICTadmin weet welk juridisch specialisme u nodig heeft.

In het kort gaat het over de werkwijze van u met uw bedrijf en de uitgangspunten die daarbij worden gehanteerd. U kunt denken aan regels over facturen, betaaltermijnen, tot stand komen van overeenkomsten, bevoegdheden van medewerkers bij het aangaan van overeenkomsten, opzegtermijnen en de wijze van contractbeëindiging of regels omtrent het niet nakomen van een prestatie door een van de partijen van de overeenkomst.

Bel 075-6150322 of maak een afspraak.

Algemene voorwaarden worden simpelweg van toepassing verklaard op een te sluiten overeenkomst. De contractpartner moet minimaal te kennen zijn gegeven waar hij kennis kan nemen van die algemene voorwaarden in het voortraject. Dat kan indien ze gedeponeerd zijn bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de Rechtbank. Bij het sluiten van de overeenkomst moeten de algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand worden gesteld.
Over de inhoud van de algemene voorwaarden valt te discuseieren. Zo mogen algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor de klant. U mag dus niet zomaar bij voorbaat elk risico uitsluiten of alle rechten van de wederpartij geweld aan doen.

In de wet is een grijze en een zwarte lijst te vinden met algemene voorwaarden die bij voorbaat al onredelijk bezwarend worden geacht en zonder meer door de rechter ter zijde worden geschoven in geval van een rechtszaak.

Administratiekantoor ICTadmin heeft een uitgebreid netwerk met juridisch specialisten die u kunnen adviseren bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Uiteraard kunnen zij ook hierover voor u gerechtelijk procederen mocht dat noodzakelijk zijn.

Copyright ICT Admin © 2023. All Rights Reserved.