Selecteer een pagina

Jaarrekening vaststellen

Ook wel jaarstukken van de onderneming. De jaarrekening is een momentopname aan het einde van een boekjaar (vaak gelijk met een kalenderjaar) dat bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening, een toelichting daarop, de accountantsverklaring.

Op basis van uw financiële administratie stelt Administratiekantoor ICTadmin voor u de jaarstukken op van uw onderneming.

Vanzelfsprekend behoort ook het opstellen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tot ons dienstenpakket.
U mag verwachten dat dit op deskundige wijze wordt gedaan en waar mogelijk wordt gewezen op de mogelijkheid om de fiscale positie te optimaliseren

De jaarrekening wordt vastgesteld in de algemene vergadering van de aandeelhouders (het hoogste orgaan van een vennootschap). Alle NV’s en een paar soorten BV’s zijn wettelijk verplicht de jaarrekening openbaar te maken door deze te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer Van Koophandel.

De jaarrekening laten het behaalde resultaat zien van het bedrijf en wat de onderneming waard is. Zoals de waarde van de bezittingen, de schulden, de solvabiliteit en de liquiditeit. Hierdoor is de ondernemer en zijn aandeelhouders in de gelegenheid om de koers van de onderneming bij te stellen indien nodig. Ook andere ondernemers kunnen een oordeel opmaken uit de jaarstukken en bepalen of ze willen samenwerken met uw onderneming.

Huis kopen.
Mocht de eigenaar van een onderneming een huis willen kopen, zal ook een kredietverstrekker de jaarstukken van de afgelopen 3 jaar opvragen, bij voorkeur met een uitgebreid jaarverslag en een prognose van de te verwachten resultaten in het komende boekjaar. Ook hier helpt ICTadmin u mee! Maak meteen een afspraak.

Wij voeren uw bedrijfsadministratie volgens de wetgeving en richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Verder kunnen wij uw bedrijfsadministratie opzetten of daarbij adviseren om deze zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Copyright ICT Admin © 2023. All Rights Reserved.